Tipy na analýzu poviedky, ktoré vám môžu pomôcť

Radi čítate poviedky? V minulosti sme poviedky čítali vo viacerých časopisoch pre mládež alebo v časopisoch pre deti, ale teraz si môžeme prečítať rôzne druhy poviedok z internetu. Môže to byť z blogov alebo niekoľkých webových stránok, ktoré obsahujú poviedky. Na lekciách svetového jazyka zvyčajne dostaneme lekcie zamerané na analýzu poviedok. Už vieš ako?

Ak nie, môžete postupovať podľa niektorých tipov, ktoré uvedieme nižšie. Dodržiavaním týchto tipov môžete, samozrejme, ľahšie analyzovať poviedky. Poď, pozri sa na tento.

Tipy na analýzu poviedky ľahko

Analýza poviedok nie je pre vás príliš náročná, pokiaľ poznáte vstupy a výstupy. Musíte vedieť, čo je poviedka a jej charakteristika a tiež prvky.

Poviedka je literárne dielo, ktoré je zvyčajne fiktívne a má počet slov nepresahujúci 10 000 slov. Nebuďte príliš dlho, pretože sa z názvu neskôr stane dlhý príbeh. Zvyčajne sa to načíta za 10 - 30 minút. Dej sa sústreďuje väčšinou iba na jednu postavu v určitej situácii s príliš podrobným zobrazením postavy.

Okrem vyššie uvedených charakteristík by ste mali poznať aj prvky poviedky, pretože to sú body vašej analýzy poviedok neskôr. Tento prvok bude rozdelený na dva, existujú vnútorné prvky a vonkajšie prvky.

Začnime s vnútorným prvkom

Téma

Téma je jadrom príbehu alebo témy alebo hlavnými myšlienkami autora, ktoré sú zobrazené v jeho písaní. Téma bude zvyčajne inšpirovaná vecami okolo autora príbehu, môžu ju zažiť oni sami aj ostatní. Téma bude zaangažovaná a podporená rôznymi ďalšími prvkami, aby vznikla krátka poviedka.

Mandát

Mandát alebo ho možno tiež nazvať hodnotou je správa alebo dojem, ktorý je možné získať prečítaním poviedky. Môže poskytnúť ďalšie vedomosti, vzdelanie, niečo zmysluplné v živote, zábavu, vnútorné uspokojenie a vnútorné bohatstvo pre život a mnoho ďalších vecí.

Plot alebo drážka

Zápletka je dejová línia vo forme udalostí, ktoré budú usporiadané podľa pravidiel autora od začiatku do konca príbehu. Zápletky sa tradične členia na úvody, prvé konflikty (boje), zložitosť, vyvrcholenie, poruchy a ukončenie.

Údržba

Môže sa tiež nazvať charakterizácia alebo charakteristika. Jedná sa o to, ako autor popisuje charakter postavy. Charakterizácia tohto znaku musí byť v súlade s témou a mandátom, ktoré boli určené skôr.

Prečítajte si tiež: Analýza románu: Pochopte prvky románu a tipy, ktorými sa môžete riadiť

Pozadie

Vzťahujúci sa k miestu, situácii a času udalostí, ktoré sa dejú v príbehu. Dobré nastavenie je také, ktoré môže podporiť implementáciu témy a posolstva.

Dialóg

Dialóg je dôležitou súčasťou príbehu, pretože môže podporiť dej, charakterizáciu a nastavenie. Dialóg sa použije na povzbudenie príbehu, aby fungoval, a na sprostredkovanie témy a posolstva príbehu.

Pre vonkajší prvok existuje sociokultúrne pozadie, ktoré pokrýva stav komunity, v ktorej sa hovorí, či už je to ekonomické, politické alebo náboženské.

Vďaka rozpoznaniu prvkov a prvkov poviedky je teraz čas, aby ste pri analýze poviedky postupovali podľa nasledujúcich tipov.

  1. Prečítajte si pozorne príbeh, nielen kĺzaním, pretože by vám mohli uniknúť body.
  2. Zaznamenajte si každý prvok, s ktorým sa stretnete, a urobte si poznámky, ktoré neskôr ľahko nájdete.
  3. Usporiadajte vo forme zoznamu, s touto formou bude všetko koherentné a nebude vás neskôr obťažovať.
  4. Ak robíte analýzu poviedok vo forme otázok zo skúšky, uistite sa, že im rozumiete. Nestrácajte čas pokusom odpovedať na otázky zo skúšky.

Je to niekoľko tipov, ktoré môžete použiť, keď budete neskôr robiť analýzu poviedky. Ak máte k tomu nejaké otázky, neváhajte napísať do komentárov nižšie.