Dopad globalizácie na miestne komunity

Fenomén globalizácie sme dnes pocítili. Ľahký prístup k informáciám vďaka internetu nám umožňuje absorbovať rôzne hodnoty z vonkajších kultúr a prispôsobiť ich. Určite môžeme pocítiť vplyv globalizácie, a to pozitívne aj negatívne.

Samotnú globalizáciu definoval Selo Soemardjan ako proces formovania komunikačných systémov a organizácií medzi komunitami po celom svete. Globalizáciu preto naznačuje ľahkosť, s akou komunikujeme s ľuďmi na druhej strane Zeme.

(Prečítajte si tiež: Definícia a faktory ovplyvňujúce globalizáciu)

Informácie a kultúra zvonka však mali určite vplyv na miestne komunity. Miestna komunita sa týka skupín z ich vlastného regiónu a má určité vlastnosti. Majú svoju vlastnú kultúru a identitu, ktorá môže byť ovplyvnená globalizáciou. Aké sú dôsledky globalizácie na miestne komunity? Poďme zistiť.

Strata komunitných tradícií

Tradície sú činy, ktoré sa uskutočňujú už dlho, prenášajú sa z generácie na generáciu a stávajú sa súčasťou života. Počnúc jazykom, každodennými návykmi, jedlom až po oblečenie, ktoré nosíme, odráža tradíciu. Existencia globalizácie môže narušiť tradíciu, pretože prináša tradičné hodnoty z rôznych vonkajších strán. Preto je potrebné múdre správanie, aby sa neodstránili dlhoročné miestne tradície.

Komunikácia

Technologický pokrok podporuje globalizáciu. Komunite pomáhala telekomunikačná technológia vrátane ľudí v miestnych komunitách. Regionálne jazyky však môžu byť narušené v dôsledku vstupu cudzích jazykov. Ľudia môžu hovoriť plynulou angličtinou, ale nemôžu hovoriť svojím rodným jazykom.

Preprava

Ďalším vplyvom globalizácie, ktorý pociťujú miestne komunity, je doprava. Doprava je jedným z pozitívnych dopadov globalizácie, pretože uľahčuje ľuďom cestovanie. Dlhšie vzdialenosti je možné prekonať za kratší čas. Predstavte si, že v minulosti sa niektorí ľudia spoliehali na nohy alebo zvieratá, ako sú kone, ako na dopravný prostriedok. Teraz sme to uľahčili pri automobiloch a motorkách.

Životný štýl

Vstup externých trendov má určite vplyv na životný štýl miestnej komunity. Tí, ktorí sa zvyčajne správajú a obliekajú podľa naučených zvykov, umožňuje globalizácia westernizáciu a kórejská vlna nás núti napodobňovať západný a kórejský štýl. Nie je nezvyčajné pre tých, ktorí chcú na sociálnych sieťach alebo v televízii vyzerať ako rušný prominent.

Pozitívny vplyv globalizácie

Po diskusii o štyroch vyššie uvedených rozmeroch môžeme dospieť k záveru, že vplyv globalizácie môže byť pozitívny alebo negatívny. Ak sa pozrieme na pozitívnu stránku, môžeme vidieť, že globalizácia podporuje ekonomický a sociálny rozvoj.

(Prečítajte si tiež: Sociálne zmeny ako vplyv globalizácie, pozitívne aj negatívne)

Globalizácia tiež uľahčuje dopravu, informácie a komunikáciu vďaka technológiám. Zvýšila sa ekonomická efektívnosť a produktivita, ako aj konkurencieschopnosť cestovného ruchu a technológií. Okrem toho je technológia všeobecne schopná zlepšiť kvalitu života ľudí a uľahčiť získavanie informácií a vedomostí.

Negatívny dopad globalizácie

Najväčšou hrozbou globalizácie je, bohužiaľ, narušenie miestnej kultúry. Niekedy považujeme kultúru a trendy cudzincov za atraktívnejšie ako tie naše, a tak začneme napodobňovať. Naša kultúra je v skutočnosti rovnako dobrá a musí sa udržiavať. Aj v súvislosti s globalizáciou hráme úlohu pri šírení názvu svetovej kultúry ľuďom po celom svete. Kopírovanie dobrých vecí zo zvykov cudzincov je určite v poriadku, pokiaľ nezabúdame na svoju vlastnú identitu.